ميلاد على بن موسى الرضا عليه السلام مبارك باد

🎊ميلاد على بن موسى الرضا عليه السلام 


مأواى دل‏شكستگان و تكيه‏ گاه درماندگان، 


بر دلدادگان بارگاه و حريمش مبارك باد! 🎊موضوعات مرتبط: متفرقه,مناسبت,
برچسب‌ها: ,